Produkty

Kategórie produktov

Adler Pullex Renovier Grund

Popis

ADLER Pullex Renovier Grund

Špecifické vlastnosti

Použité účinné látky poskytujú podľa platnej ÖNORM B3802-2 resp. DIN 68800-3 požadovanú ochranu pred zamodraním (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne voči napadnutiu hmyzom(skúška podľa EN 46). Množstvo nánosu pri normových skúškach cca 200 g/m2 (uznávací certifikát č. 6/93).

Účinné látky (B,P,Iv)

0,7 % Dichlorfluanid

0,6 % Tebuconazol

0,05 % Permethrin

Spôsob nanášania

Natieranie,  nie striekanie!

 

Oblasť použitia

Ako penetrácia pre rozmerovo nestabilné stavebné prvky v exteriéri ako sú drevené stavby, prístrešky, drevené obklady, záklopy, balkóny, plotové prvky ako aj drevené okná a dvere v triedenie namáhania 2 a 3.

 

Spôsob nanášania

Produkt sa nanáša natieraním, nie striekaním. Výdatnosť závisí od druhu povrchu a druhu dreviny, cca 1L = 12 m2.

Druh dreviny a podkladu

Podklad musí byť suchý a čistý zbavený nečistôt. Určený pre ihličnaté a listnaté dreviny.

 

Farebné úpravy Pullex Renovier grund

 Pullex Renovier-Grund Lärche 5020007

• Pullex Renovier-Grund Beige 5023607

 Pullex Renovier-Grund Basis Y 5025507

 Pullex Renovier-Grund W20 Basis zum Tönen 5025607

 

Postup použitia

1. odstránenie nečistôt a starých náterov

2. Základný náter – Pullex renovier grund

3. medzibrus

4. Vrchná náter podľa oblasti použitia – Top Lasur, Fenster lasur, Pullex colour