Produkty

Kategórie produktov

Montáž parkiet

Popis

Rozmýšľate nad kupou novéj podlahy a do oka vám padli masívne alebo vrstvené drevené parkety? Či už sa rozhodnete pre montáž sami alebo si na pomoc zavoláte skúsených montážnikov, určite chcete, aby vaš drevené parkety vydržali desiatky rokov. Pýtate sa – stojí to za to, vydržať montáž masívnej drevenej podlahy? Veď to trvá… Odpoveď je ale jednoduchá. Tak ako všetko čo je hodnotné a originálne, aj drevená podlaha sa neurobí ľahko a rýchlo. Čo všetko by ste teda mali vedieť predtým, než sa do samotnej pokládky parkiet pustíte?

Aklimatizácia parkiet pred montážou

Drevené podlahy je ideálne nechať minimálne 48 hodín aklimatizovať v miestnosti, kde sa bude podlaha montovať pri teplote vyššej ako 18 °C a vlhkosťou vzduchu mala dosahovať 50-60% Balíky parkiet v žiadnom prípade nerozbalujeme a nechávame ich prispôsobiť klimatickým podmienkam v miestnosti. V prípade že je medzi miestnosťou skladovania a miestnosťou položenia podlahy veľký klimatický rozdiel, mala by byť doba aklimatizácie dlhšia. Ak sú klimatické podmienky rovnaké alebo s minimálnou odchýľkou, môže byť doba aklimatizácie aj kratšia. Balíky parkiet skladujeme na rovnom podklade a bez poškodenia či otvorenia obalu. Predovšetkým v novostavbách, kde býva veľmi vysoká vlhkosť vzduchu, musia byť tieto body bezpodmienečne dodržané.

Vlastnosti podkladu

Aby mohli byť parkety správne položené je potrebné splniť zopár podmienok medzi ktoré patria správna vlhkosť, rovinosť a pevnosť podkladu.

Drevené podlahy sa môžu lepiť na podklad betónový, z drevotrieskových panelov, z preglejky, na staré drevené podlahoviny či na keramickú dlažbu. Je však dôležité, aby bol podklad pevný, rovný, čistý a suchý. Betónový podklad nesmie mať žiadne trhliny. Veľkoplošné podlahoviny z drevotriesky, alebo preglejky musia byť dôkladne istené k podlahe. V prípade Starého dreveného podkladu musí byť pevný, rovný, bez hniloby a nesmie škrípať.

1.Očistenie podkladu

Podklad musí byť pred montážou parkiet dokonale čistý, je potrebné z neho odstrániť staré lepidlo, tmel, zvyšky farieb či iné materiály. Prach a iné nečistoty je potrebné pozametať a následne ešte povysávať. Akákoľvek nečistota by mohla spôsobiť nerovnosti alebo vydúvanie parkiet.

2.Rovinnosť podkladu

Rovinnosť podlahy sa určuje smernicou STN 74 4505 a mala by sa merať klinovým meradlom na odmernej late o minimálnej dĺžke 2 metre. Odchýlka by nemala byť väčšia ako 2 mm. Ak je podklad nerovný, parkety nemôžu na ňom dobre sedieť a hrozí ich odtrhnutie. Pri väčších odchýlkach je potrebné povrch vyrovnať nivelizačnými materiálmi, ktoré dokážu nerovnosti prípadné praskliny uhladiť do úplnej roviny.

Betónový podklad má byť bez trhlín. Veľkoplošné podlahoviny z drevotriesky, alebo preglejky musia byť veľmi dôkladne istené k podlahe. Starý drevený podklad musí byť pevný, rovný, bez hniloby a nesmie škrípať.

3.Vhlkosť podkladu

Pred každou pokládkou podlahy je nevyhnutné odmerať vlhkosť podkladu, a to najlepšie za pomoci CM prístroja, ktorý zreaguje odobratú vzorku s karbidom vápnika a vyráta percentá vlhkosti. Pri pokládke parkiet na cementový alebo betónový poter by nemala zostatková hodnota prekročiť 2% vlhkosti. Relatívna vlhkosť (RH) musí byť medzi 50 – 60%. Teplota v miestnosti by mala byť 18°C pred, počas aj po pokládke parkiet.

4.Podlahové kúrenie

Pri pokládke parkiet na podlahové vykurovanie je potrebné dodržať nasledovné pokyny: Vykurovací systém musí byť vodotesný a musí dosahovať rovnakú teplotu na celej ploche. Povrch uloženej podlahoviny nesmie prekročiť 27°C. V prípade novéj podlahy vykonáme prvé zakúrenie po 30-tich dňoch po zabetónovaní podlahy. Teplotu ďalej upravujeme po dobu 30 dní podla diagramu nižšie.

Pokládka parkiet lepením

Lepidlo rovnomerne rozotierame pomocou širokej ozubenej špachtľe najčastejšie označenej ako R11 alebo B11.

Nános by mal byť cca. 800 – 900 g/m² v závislosti od absorpčnej schopnosti, rovinnosti a štruktúry podlahy. Povrch sa musí napustiť impregnačnou hmotou podľa odporúčania výrobcu lepidla. Tento proces je potrebné vykonať pred nanášaním lepidla.

 

1. Lepidlom natierajte len plochy ktoré stihnete pokryť parketami pred jeho samotným stuhnutím.

2. Ak lepíte na podklad, nevypĺňajte lepidlom drážky parkiet.

3. Pri pokládke používajte priklepávací hranol na spájanie. Je prispôsobený na túto technológiu pokládky a zabezpečuje, aby sa nikdy nedostali kladivo a hranol do styku s lepidlom. Pomocou správneho náradia sa tak vyhnete poškodeniu a znečisteniu parkiet.

4. Presvedčte sa, či sa panel opiera o podklad. Ak podklad je nerovný, je nevyhnutné panel zaťažiť (napr. vrecom piesku).

5. Ak je pokládka ukončená, nesmie sa na podlahu vstúpiť min. 24 hod., v opačnom prípade hrozí, že časť podlahoviny nerovnomerne prilepí k lepidlu. V takých prípadoch sa otázny povrch odskúša našliapnutím po 1 hodine tak, že poklepneme ľahko na povrch a keď je klopanie duté, lepenie bolo nedokonalé. Zaťažte potom dotyčnú plochu napr. vrecom piesku na 24 hod.

6. Ak rozotierate lepidlo na drsný podklad ako napríklad betón, špachtľa sa môže rýchlo obrúsiť. Je potrebné dávať pozor a v prípade zošúchania vymeníme násadu včas z dôvodu dosahovania stále rovnomernej vrstvy lepidla.

Montáž parkiet