Produkty

Kategórie produktov

Montáž terasy

Popis

Terasy sú miestom Vášho každodenného relaxu. Je preto dôležité akú drevinu si zvolíte, aby bola terasa vytvorená v harmónii s okolím. Mala by korešpondovať s Vašim životným štýlom a vyžaroval z nej pocit pozitívnej energie. Nedeľná ranná káva, grilovačka či večera na terase v záhrade Vášho rodinného domu je ten správny krok k pozitívnemu naladeniu sa. Sme spoločnosť ktorá Vám zabezpečí ten najlepší pociť z vašej terasy od samotného výberu dreva až po konečnú montáž.

Podklad terasy

Aby terasa spĺňala svoju funkciu na 100% udržala svoju životnosť a krásu je nutné zabezpečiť pred samotnou montážou dokonalý podklad. Podklad musí byť stabilný, pevný a nesmie sa prepadávať. Podklad by mal byť vytvorený tak, aby dostatočne odvádzal dažďovú vodu, voda nesmie zostávať pod roštom.

Betónová doska

Najvhodnejším podkladom pre montáž drevenéj terasy je betónová doska.Betónová doska je pevná, stabilná, rovná a je možné do nej kotviť podkladový hranol. Ak sa bude terasa montovať na betónovú dosku, tak ideálne je kotvenie podkladových hranolov priamo do podkladu. Týmto spôsobom sa zamedzí pohybu terasy, ktoré je spôsobené pracovaním dreva. Hranoly musia byť montované v smere odtoku vody (vyspádovania), aby neboli prekážkou prívalovej dažďovej vody.
Ideálnym spôsobom ako zmedziť takémuto státiu vody a vlhnutiu hranolov je použiť Antivibračný granulovaný pás,ktorou vyrovnáme výškové rozdiely, zamedzíme klopkaniu terasy a zabezpečíme oddelenie od odtekajúcej vody.

Štrkový podklad

Štrkový podklad a samotná montáž na tento typ podkladu je zloťitejšia. V prvom je potrebné zabezpečiť dostatočnú vrstvu štrku tak aby podklad bol stabilný rovný a nehýbal sa. Predpísaná hrúbka je až 80 cm, ale najčastejšie je to cca 30 cm. Spodok takéhoto podkladu musí tvoriť hrubší vibrovaný štrk, nazývaný tiež makadam.
Táto vrstva makadamu by mala byť hrubá cca 2/3. Na vrstvu makadamu je odporúčané nasypať štrk menšej frakcie a to 15-20, ktorý je potrebné tiež uvibrovať a dať do roviny. Ak podklad nie je urobený správne, tak je možnosť použiť betónové kocky, ktoré prenesú váhu terasy, zabezpečia rovinu a zabránia dodatočnému zabáraniu hranolov.

Terasy, strechy a balkóny

plochy strešných terás alebo balkónov sú s pravidla vždy ochránené hydroizoláciou, aby sme zamedzili jej poškodeniu, je nutné použiť aretačné terče (výškovo nastaviteľné nohy), v niektorých prípadoch je postačujúci antivibračný granulovaný pás na oddelenie hranola od izolácie. Týmto sa nastaví správna výška a zamedzí poškodeniu hydroizolácie-fatrafolu.
Kotvenie hranolov o podklad nie je možné a tak sa musia používať aj veľmi kvalitné a správne vysušené terasové dosky a hranoly.

Montáž terasy

Rozostup hranolov

Správna vzdialenosť hranolov je veľmi dôležitá pri životnosti a stability terasy. V žiadnom prípade sa nesnažte ušetriť peniaze na úkor rozostupov hranolov. Ušetríte tak na hranoloch aj na skrutkách a terasa síce bude vyzerať vporiadku ale to len do času. Terasové dosky ktoré nie sú priskrutkované v predpísaných rozstupoch a to 30-35cm, tak po čase začnú vykazovať viac ohybov, skrútení, prasklín a pohybov, ako je povolené.

Hranoly musia byť z dreva s podobnou hustotou a životnosťou ako pohľadové terasové dosky. Musí mať minimálne dvojnásobnú hrúbku, ako je hrúbka dosiek. Zaistite spád podkladového roštu 2-3% v uvažovanom smere odvodnenie. Dôležité je zabezpečenie odvetrania priestoru pod terasou.

Diletácia medzi doskami

Vlhkosť vzduchu, navlhnutie dosiek ale aj dlhodobé horúčavy spôsobujú rozpínanie a zosychanie dosiek. Pred montážou je preto ideálne skontrolovať obsah vlhkosti terasových dosiek. Vzdialenosť alebo inak zvaná diletácia medzi doskami musí byť 4 až 8 mm. Pre ideálne nastavenie správnej diletácie je vhodné použiť diletačné kríže-hviezdice. Správna vzdialenosť poskytuje priestor pre rozpínanie a zoschnutie dosiek v závislosti od počasia bez toho aby prišlo k samotnému poškodeniu terasových dosiek.

Terasové skrutky a fréza

Pred samotným zaskrutkovaním skrutky je potrebné každú jednu dieru pred vŕtať nakoľko terasové dosky majú veľkú hustotu mohlo by prísť k ich prasknutiu. Ak napríklad používate 5 mm skrutky, je potrebné navŕtať otvor s priemerom 4 mm. Otvor musí byť predvŕtaný tak aby hlava skrutky po priskrutkovaní ostala v rovine s doskou.

 

Z hľadiska na použitú drevinu a miesto v ktorom sa nachádza zvolíme správnu skrutku ocele A2 alebo A4. Nerezová oceľ A2 pre vonkajšie použitie a použitie vo vlhkých vnútorných priestoroch. A4 nerezová oceľ volíme ak sa terasa dostáva do styku s chlórovoú alebo slanou vodou. Skrutkmusia byť minimálne dvojnásobne dlhšie ako je hrúbka dosky. Presahy priskrutkovaných koncov dosiek by mali byť maximálne 5 cm, aby sa konce neohýbali. Vzdialenosť medzi skrutkou a bočnou stranou dosky by mala byť približne 1,5 – 2 cm.

Povrchová úprava terasy – olejovanie

Po samotnej montáži terasy prichádza na rad posledná fáza a to je olejovanie. Podla požiadavky klienta vieme na terasu naniesť olej bezfarebný ale aj v odtieni kongo či java. Na olejovanie terasy odporúčame použiť terasový olej Synteko s výťažkou tungového orecha. Olej Synteko zabezpečí aby vaša terasa vyzerala prirodzene, bez akého koľvek nežiaduceho zafarbenia, s použitím tohto oleja terasové dosky nadobudnú svoju prirodzenú krásu a zároveň zabezpečíte ochranu voči plesniam a hubám.